Úvod     |     Příjmení     |     Rod    |     Kontakt   |
Rod

Podle mých dosavadních znalostí existují v České republice dvě místa, která se dají nazvat "líhní" Škarvadů, ze kterých se Škarvadové rozlétli do blízkého i vzdáleného okolí. Jednou z nich je městečko Ledeč nad Sázavou a druhou je obec Světnov. Mé pátrání v matrikách se zatím omezuje pouze na Světnov, který má své matriční záznamy v pro mě dosažitelném archívu MZA v Brně. Co se týká Světnova, mám podchycené všechny Škarvady až do počátku 17. století. Úplně nejstarší nalezený záznam o Škarvadovi pochází z nejstarší matriky narozených farnosti Žďár město. Pojednává o narození Matěje, syna Jakuba Škavrady (!) a jeho manželky Marianny v roce 1614 (!!). Škarvadové ve Světnově pocházejí z gruntu "u Škarvadů", který má v současné době popisné číslo 15. Škarvadové se z tohoto gruntu postupně rozšířili i do dalších domů ve Světnově a z nich dále do světa, jak ukazuje následující obrázek. Dále na této stránce naleznete dějiny Škarvadů v jednotlivých domech a jejich rodokmeny.

RODOKMENY


Potomci ze Světnova č.29 z Prahy, Českých Budějovic, Olešnice, Ostravy, San Diega apod.

Potomci ze Světnova č.52 a č.5 z Vepřové, Blíževedel, Brna, Brtnice apod.

Potomci ze Světnova č.15 a č.55 ze Škrdlovic, Vojnova Městce, Omic apod.


HISTORIE DOMŮHistorie Škarvadů v domě č.5

Historie Škarvadů v domě č.15

Historie Škarvadů v domě č.29

Historie Škarvadů v domě č.52

Historie Škarvadů v domě č.55


© 2006 Autor : www.bubinweb.kvalitne.cz