V domku Světnov čp. 52

           

Domek čp. 52 obývala po větší část 19. století větev rodu, zakladatelem které byl Vilém Škarvada. O něm nevíme vůbec nic, i když existuje matričně zatím neprokázaná domněnka, že byl synem Jiřího, od roku 1693 hospodařícím na gruntu čp. 15 (viz. kapitolu „Na Škarvadovým gruntě čp. 15“. Vilém sám ovšem ještě domek čp. 52 neobýval. Prvním jeho obyvatelem se stal až jeho syn Antonín. Ten se oženil s Kateřinou, dcerou domkáře Mikuláše Kužela v roce 1773 a někdy po tomto roce obdržel zmíněný domek jako věno v odhadní ceně 40 zlatých. Jedním ze svědků na svatbě mu byl Melichar, syn Víta Škarvady, který byl synem Jiřího z gruntu čp. 15. Melichar tedy mohl být Antonínovým bratrancem. Rodina byla obdařena deseti dětmi: Anna (*1775), Marie Anna (*1777, +1778), Josef (*1780, +1780), Veronika (*1781), Josef (*1784), František (*1786), Josefa (*1788, +1809), Kateřina (*1790, +1794), Vojtěch (*1794) a Kateřina (*1798, +1798). Polovina dětí nepřežila dětský věk.

Antonín přepsal domek na Františka v lednu 1811 v odhadní ceně 80 zlatých. Stalo se tak těsně před Františkovou svatbu, která se konala ještě týž měsíc. Na domku vázly tyto poddanské povinnosti: ročně daně zemské - knížecí 48 krejcarů, vrchnostenské dávky pak 18 krejcarů, dále robota: peněžní náhrada roboty jeden zlatý a deset krejcarů, kromě toho pokátit pět sáhů dřeva do milířů, v případě, že by vrchnost dřevo nepotřebovala, tak náhrada za každý sáh byla jeden zlatý, k různým stavbám a rybaření dodat jednoho nářadím vybaveného nádeníka na dva robotní dny (nebo náhrada dvacet krejcarů za den), k honu na králíky dodat jednoho náhončího na jeden den (peněžní náhrada se promíjela).  František se oženil s Veronikou, dvaadvacetiletou dcerou chalupníka Matouše Macha ze Světnova. Za svědky jim byli chalupník Václav Mach a žďárský kostelník Jiří Brichta. Oddal je farář Palla. Staří rodičové na vejminku dlouho nezůstali, Kateřina zemřela 1815 a Antonín 1817. Mladým hospodářům se narodili tyto děti: přesně devět měsíců po svatbě František (*1811), a potom Václav (*1816, +1818), Josef (*1819), Anna (*1821, +1881), Marie Anna (*1824), Františka (*1828, +1828) a Barbora (*1830). V domku zůstali bydlet syn Josef a dcera Marie Anna.

Josef  se na konci revolučního roku 1848 oženil s Veronikou, třiadvacetiletou dcerou domkáře Jana Macha ze Světnova. Veronika byla nezletilá, její otec dal v matrice svolení k svatbě, podepsal se třemi křížky. Svědky svatby byli světnovský sedlák Josef Šoška a žďárský kostelník Josef Brichta. Na začátku roku 1849 zemřel starý domkář František, ale vlastnictví domku se nezměnilo, tedy alespoň ne v pozemkové knize. Život šel dál. Josefovi s Veronikou se narodili děti: Josef (*1849, +1854), Marie (*1851, +1856), František (*1854), Josef (*1856, +1898) a „vejškrabek“ Antonín (*1866). Josefova svobodná sestra Marie Anna přivedla v domku na svět nemanželskou dceru Marii (*1851), ta ovšem zemřela jako jednoměsíční na psotník. Mezitím roku 1859 zemřela stará domkářka Veronika. Sám domkář Josef zemřel jako osmačtyřicetiletý pouhý rok po narození svého nejmladšího syna v roce 1867. Jeho vdova Veronika ho přežila o dlouhých 23 let.

Poslední rodinou Škarvadů této větve byla rodina Františka. František se oženil v roce 1882, vzal si Marii, dceru světnovského půlláníka Jana Popela. Za svědky byli Filip Šilhánek, světnovský půlláník a ženichův bratr Josef. Oddával je farář František Černohorský. Z tohoto svazku se narodila přesně devět měsíců po svatbě jediná prokázaná dcera Marie (*1882).

Domek nyní konečně oficiálně dle pozemkové knihy mění majitele, na začátku roku 1886 ho získává Hynek Škarvada, potomek větve hospodářů na gruntě čp.15 viz. kapitolu „Na Škarvadovým gruntě čp. 15“. Hynek sloužil u 54. námořního (!) pluku a už jako třicetisedmiletý vyslouženec se oženil v roce 1871 s třicetiletou Františkou Šilhánkovou, vdovou po Františku Šilhánkovi, světnovském podruhovi. Za svobodna se jmenovala Tlustošová a byla dcerou domkaře Tlustoše v Zámku Žďáře. Oddával je kaplan Josef Mikulášek. Hynek se podruhé oženil s Annou v roce 1886, kdy přebíral zmíněný domek. Už na konci tohoto roku ho ovšem prodává manželům Krškovým.