Na gruntu Světnov čp. 5

 

 

            V roce 1794 v domku čp. 52 se narodil domkáři Antonínu Škarvadovi a jeho manželce Kateřině jako deváté dítě z deseti syn Vojtěch, viz. kapitolu „V domku Světnov čp. 52“. Dítě při křtu ve farním kostele Zámku Žďáru držel na rukou Vojtěch Říha, sedlák ze Světnova a majitel gruntu čp. 5. Po něm také dítě dostalo své křestní jméno. Křtil jej farář Laurenc Andrle. Vojtěch se vyučil krejčím a když dospěl, vydal se na zkušenou do světa. Dorazil až do Nedvědice (pod Pernštejnem), kde se seznámil s Kateřinou, dcerou tkalce Karla Slezáka. Záhy ji přivedl do jiného stavu, vzít si ji ovšem nestačil a tak narozený chlapec jménem Jakub byl roku 1816 zapsán jako nemanželský. O čtyři měsíce později si Vojtěch Kateřinu odvedl do Světnova a v Zámku Žďáře se vzali. Tím bylo dítě legitimizováno. Mladý pár se usadil na statku Vojtěchova kmotra sedláka Říhy. Narodili se jim tyto děti: Jan (*1818), Ignác (*1820), Marie Anna (*1823), František (*1825), Františka (*1832, +1855) a Václav (*1836, +1837).  

            Čtyři nejstarší děti měli později potomky. Nejstarší Jakub se oženil roku 1842 se sedmadvacetiletou Annou, dcerou světnovského chalupníka Prokopa Popela. Jejich děti: Jiří (*1841, +1843), Josef (*1843, +1843), Marie (*1844), Jiří (*1847, +1849), Františka (*1850), Anna (*1852) a Antonie (*1857, +1861). Z těchto dětí měly tři dcery nemanželské děti: Marie (*1844) měla Josefa (*1870, +1871), Marii (*1878, +1879), Marii (*1882, +1882) a Josefa (*1883, +1884). Všechny tyto děti jí tedy zemřely v dětském věku. Františka (*1850) měla syna Josefa (*1872, +1872) a Anna měla také Josefa (*1871), který je zakladatelem „brtnické větve“.

            Jakubův bratr Jan se oženil v roce 1860 s šestatřicetiletou Annou, dcerou světnovského domkáře Martina Freie. Anna už měla jedno nemanželské dítě Marii (*1846), to bylo sňatkem legitimizováno, navíc byla v osmém měsíci těhotenství. Dále se narodili děti: Josefa (*1860) a Josef (*1863, +1907). Josefa je zakladatelkou „vepřovské větve“ a Josef „brněnské větve“.

            Další Jakubův bratr Ignác se oženil v roce 1847 s dvaadvacetiletou Josefou, dcerou škrdlovického domkaře Josefa Klimeše. Sňatek se konal ve Vojnově Městci a narodily se z něj tyto děti: Filipína (*1845, +1849), Jan (*1847), Filipína (*1850), Jan (*1853), František (*1856) a Františka (*1858).

            Poslední Jakubův sourozenec, jeho sestra Marie Anna, měla tři nemanželské děti: Jana (*1846, +1846), Františku (*1849, +1850) a Františka (*1851).