V domku Světnov čp. 29

 

 

            Domek čp. 29 vystavěl na panském pozemku před rokem 1786 pravděpodobně sám František Škarvada, který pochází z rodu Škarvadů z gruntu čp. 15, viz. „Na Škarvadovým gruntě čp. 15“. V letech 1752-1764 se v tomto rodě různým rodičům narodili celkem tři Františkové, nedá se bohužel říci, který František je ten, kterému se v roce 1786 v novém domku čp. 29 narodila první dcera Anna. Další dcery se jmenovaly Marie Anna (*1788, +1789) a Františka (*1794). Všechny dcery měl se svou manželkou Eliškou. Ta také po svém manželovi, když zemřel, převzala domek v odhadní ceně 30 zlatých. Prvorozená dcera Anna v roce 1809 v domku jako třadvacetiletá přivádí na svět nemanželskou dceru Terezu. V roce 1818 Anna přebírá po své matce domek v odhadní ceně 140 zlatých a zavazuje se zaplatit své sestře Františce dědický podíl 100 zlatých. Stará domkářka Eliška zemřela v roce 1825. Annina dcera Tereza mezitím dospěla a po vzoru své matky porodila zase nemanželské dítě, tentokrát to byl syn Jan (*1837) – zakladatel „olešnické větve“. Anna domek prodala Václavu Vydrovi v roce 1848 v odhadní ceně 64 zlatých.