Úvod     |     Příjmení     |     Rod    |     Kontakt   |
O příjmení Škarvada

Každý se někdy zamyslí nad tím, co znamená jeho příjmení a odkud se vzalo. Někteří lidé to mají jednoduché, jejich příjmení je dodnes srozumitelné nebo je to dokonce slovo, které se v jazyce běžně užívá. Jiní už musí trochu zapátrat a to byl i můj případ. Význam mého příjmení "Škarvada" mi dříve jasný nebyl a ani jsem jej neobjevil v žádné literatuře zabývající se původem a vznikem příjmení. Proto jsem se rozhodl zjistit, co slovo „škarvada“ znamená a tak možná trochu odhalit, jaký mohl být jeho první nositel, proč ho ostatní takto pojmenovali. Po velmi dlouhou dobu stačilo lidem k rozlišení jednotlivců jedno, tzv. osobní jméno. Nevelké komunity lidí ani přesnější rozlišení nepotřebovaly. S růstem počtu obyvatel na vesnicích i ve městech se přehled vytrácel a bylo třeba zavést do jména další rozlišovací činitel. Tím se stávala různá příjmí, přízviska či přezdívky a z nich se vyvinula příjmení, i když ještě ne v ustálené dědičné formě, jaká je známa dnes. Příjmení vznikala různě, např. podle místa, odkud člověk pocházel, podle povolání, které vykonával, podle názvů různých věcí, zvířat či událostí, a také podle osobních tělesných nebo povahových vlastností.

Pátrání po kořenech příjmení Škarvada

Vraťme se ovšem k našemu příjmení „Škarvada“. Na začátku mého pátrání jsem v díle J. Beneše [2] našel jedinou zmínku, a to o původu příjmení podobného, totiž „Škabrada“. Autor jej řadí do skupiny příjmení vyjadřujících lidské vlastnosti a postoje a vysvětluje jeho vznik ze staročeského slova „škravada“, ovšem již bez uvedení významu tohoto slova. V novější publikaci D. Moldanové [9] je však příjmení „Škabrada“ odvozeno jinak, a to vznikem ze slova "škabrat"=žebronit (ve staročeštině slovo "škebrat"=škemrat, reptat). „Škarvada“ se foneticky staročeskému „škravada“ blíží ještě více než dříve uvedené „Škabrada“ (pouze přesmyčka 3. a 4. písmene). Proto jsem pátral po významu tohoto slova a našel jsem jej v Malém staročeském slovníku J. Běliče [3]. Staročeské podstatné jméno ženského rodu „škravada“ (nebo také „škrovada“) odpovídá dnešnímu pojmu „svár“ (různice, roztržka); také přídavné jméno „škravadlivý“ znamenalo „svárlivý“.

Na celý dokument mužete nahlédnout nebo jej stáhnout ve formátu PDF nebo jako JPG jednotlivých stránek: 1, 2, 3 .

© 2006 Autor : www.bubinweb.kvalitne.cz