Úvod     |     Příjmení     |     Rod    |     Kontakt   |
Úvodem

Navštívili jste stránky, které se zabývají historií rodu Škarvada. Moje jméno je Petr Škarvada (*1974), rodopisem (genealogií) tohoto rodu se zabývám od roku 2003. Pocházím z okresu Žďár nad Sázavou, nyní žiji a pracuji v Brně. Chtěl bych, aby se časem na těchto stránkách objevilo co nejvíc zajímavých informací z toho, co jsem objevil v archivech nejen o své rodové větvi, ale i o všem ostatním, co se týká Škarvadů obecně.


------------------------------
Nové ze dne 18.3.20
------------------------------
Nemám bohužel čas aktualizovat tyto stránky, nicméně moje bádání v rodu Škarvadů pokračuje.
V současné době pracuji na monografii Historie obce Vepřová, kde se jedna větev Škarvadů
usadila před 1. světovou válkou a kde žije dodnes. Z historie obce Vepřová mám zpracované
12.-16., 17. a 18. století a také dějiny jednotlivých domů. Nyní pracuji na 19. století.
Seznam mých dosavadních prací a můj profesní profil najdete na tomto místě.

------------------------------
---> 26.7.15
------------------------------
Ve sborníku Vlastivědný sborník moravský (VVM) ročník LXVII, č. 3, 2015 vyšla další recenze na mou knihu "Dějiny Světnova a jeho domů" z pera Zdeňka Fišera.
Přečíst si ji můžete zde: První část, druhá část a třetí část.

------------------------------
---> 6.2.14
------------------------------
Ve vlastivědném sborníku Západní Morava ročník XVII, 2013 vyšla recenze na mou knihu
"Dějiny Světnova a jeho domů" z pera archiváře SOkA Žďár nad Sázavou Mgr. Miroslava Kružíka.
Přečíst si ji můžete zde: První část, druhá část, třetí část .

------------------------------
---> 28.5.13
------------------------------


Dne 11. května 2013 ve věku nedožitých 96 let zemřel ve svém bytě v Ostravě Zdeněk Škarvada, válečný stíhací pilot RAF
a brigádní generál v.v., slavný nositel příjmení Škarvada. Pohřeb s vojenskými poctami za účasti ministra obrany Vlastimila Picka se konal v ostravském krematoriu dne 28. května 2013. Zdeněk Škarvada se narodil v Olešnici na Moravě, kam jeho předkové přišli ze Světnova přes Žďár a Poděšín, kde byl Zdeňkův dědeček Jan nájemníkem mlýna. Na rodovou větev olešnických Škarvadů, kam Zdeněk patřil, se můžete podívat zde.

------------------------------
---> 1.12.12
------------------------------


Po pětileté práci jsem dokončil knihu "Dějiny Světnova a jeho domů". Její křest proběhl 25.11.2012 v sále kulturního domu ve Světnově. Patronem akce se stal farář farnosti Zámek Žďár Vladimír Vojtěch Záleský. Kniha ve své kapitole "Dějiny domů" mapuje také osudy Škarvadů ve Světnově od konce 16. století, kdy je rod Škarvadů písemně doložen jako majitel gruntu čp. 15, až do roku 1910, kdy ve Světnově žije poslední Škarvada, a to v obecním chudobinci čp. 82.
Recenzi knihy si můžete přečíst třeba zde.
Knihu je možné za 350,-Kč zakoupit na Obecním úřadě Světnov nebo u mě - viz kontakt.

------------------------------
---> 14.6.11
------------------------------
Na internetu na stránkách KDE JSME se objevila zajímavá aplikace využívající statistických informací Ministerstva vnitra ČR o četnosti příjmení. Po zadání příjmení Škarvada, případně Škarvadová, se dozvíme, jak jsou jednotliví nositelé tohoto příjmení rozmístěni v okresech České republiky. Do některých okresů (Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava, Brno) se Škarvadové rozšířili prokazatelně z obce Světnov a mnohé z nich osobně nebo po emailu znám, některé okresy jsou ale pro mě záhadou, např. Kolín nebo Nymburk, kde žije také mnoho Škarvadů. Tak neváhejte, Škarvadové, a ozvěte se, ať dáme dohromady Váš původ :)

------------------------------
---> 31.3.11
------------------------------
Zkontaktovala mě paní Dvořáková, rozená Škarvadová, s tím, že má rodokmen Škarvadů vycházející z Ledče nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že odsud pochází i pan biskup Jaroslav Škarvada, zajel jsem do archivu v Zámrsku a propojil a doplnil rodokmen této druhé líhně Škarvadů. Původně jsem si myslel, že Škarvadové přišli do Ledče ze Světnova, ale důkaz pro to jsem nenašel, zatím nejstarší ledečský Škarvada František je narozen okolo roku 1730 a je v matrice uveden jako švec a ledečský měšťan.

------------------------------
---> 14.6.10
------------------------------


14.6.2010 ve večerních hodinách zemřel v Praze ve věku nedožitých 86 let
Mons.ThDr.Jaroslav Škarvada, emeritní pomocný biskup pražský, jeden ze dvou nejznámějších nositelů příjmení Škarvada. S panem biskupem jsem bohužel neměl příležitost se setkat, jsem ovšem v kontaktu s jeho příbuznou Annou Sklenářovou z Moravského Krumlova, která zpracovala částečný rodokmen pana biskupa.
------------------------------
---> 11.11.09
------------------------------Rodokmen se dá rozšiřovat nejen do minulosti. Zkrátka 11.11.2009 se mi narodila dcera Zdeňka (2,55 kg a 46 cm) a rozšířila tak řady Škarvadů.

---------------------------
---> 27.7.09
---------------------------
V rozvětvené rodině Škarvadů najdeme i jednoho legionáře z 1. světové války. Objevil jsem ho při pátrání ve Vojenském ústředním archívu (http://www.vuapraha.army.cz/). Jmenoval se Hynek Škarvada, narodil se ve Světnově 20.8.1896. Byl od 16.12.1915 příslušníkem 21. pěšího pluku rakousko-uherské armády v hodnosti vojína. Upadl do zajetí 24.5.1917 u Hudilogu. Do legie se přihlásil 6.3.1918 v Padule a od 24.4.1918 se stal příslušníkem 32. pěšího pluku italské legie. Z legií byl demobilizován 14.1.1921.
---------------------------
---> 29.4.09
---------------------------

Jelikož obec Světnov byla rodištěm všech Škarvadů a jejich domovem písemně doloženým po dobu minimálně 200 let, začal jsem psát její dějiny, mám je zatím hotové do začátku třicetileté války. Postupně je budu rozšiřovat. Pramenů pro toto období bylo málo, proto se dějiny dají obecně vztáhnout i na další obce mikroregionu Velké Dářko (Polnička, Stržanov, Škrdlovice, Radostín, Karlov, Vojnův Městec).

---------------------------
---> 30.3.09
---------------------------
Přidal jsem další větev Škarvadů, která sahá až do období po ukončení třicetileté války. Podle mého odhadu se k této větvi postupně napojí i ty už vytvořené a "praotec" Kašpar Škarvada se tak stane společným předkem-Adamem všech Škarvadů pocházejících ze Světnova!
---------------------------
---> 10.12.08
---------------------------
Konečně jsem tady umístil částečné výsledky svého pátrání v matrikách. Jsou to dva nejrozpracovanější rodokmeny potomků dvou "praotců" ze Světnova, sahají začátkem zhruba do poloviny 18. století. Abych tento začátek posunul do poloviny 17. století, zbývá ještě pročíst 2 matriky. Rodokmeny najdete v sekci Rod.
---------------------------
---> 25.10.07
---------------------------
V roce 2005 jsem se podílel na projektu sdružení GENEA, které se ve spolupráci s genealogickými společnostmi MGHS a ČGHS zabývá celostátním soupisem matrik do elektronické podoby. Převáděl jsem tehdy do el. podoby soupis matrik žďárského okresu. Vzhledem k tomu, že projekt je neziskový a založený na práci dobrovolníků, bude trvat ještě dlouho, než se všechny soupisy objeví v databázové formě na webu.
Pro badatele, kteří nechtějí čekat, dávám k dispozici soupis matrik žďárského okresu v PDF formě, která taktéž umožňuje vyhledávání, a bude tedy pro genealogy určitě přínosem.
---------------------------
---> 4.9.07
---------------------------

Vyšla nová kniha o brigádním generálovi Zdeňku Škarvadovi!!

V nakladatelství OSTROV vyšla v roce 2007 kniha Nikdy se nevzdávat s podtitulem Životní příběh generála Zdeňka Škarvady.
Brigádní generál Zdeněk Škarvada za druhé světové války létal u 310. čs. stíhací perutě RAF.

---------------------------
---> 16.4.07
---------------------------
Dodatek ke vzniku příjmení „Škarvada“.
4km jižně od Chrudimi se nachází městečko Slatiňany, jehož místní část od roku 1960 tvoří kdysi samostatná obec Škrovád. V Profousově Místních jménech v Čechách se dočteme více o původu a historii tohoto místního jména. Vzniklo stejně jako staročeské „škrovada“=hádka z 15. století z kořene „skver“=škvrčeti, škvařiti se. První písemná zmínka o obci Škrovád pochází z r. 1417 a najdeme ji v jednom z rukopisů kapituly pražské. Existovalo i příjmení Škrovád, takže se můžeme v různých historických pramenech dočíst, že např. r. 1519 Apolena provdala se za Petra Škrovada z Vrbice nebo že r. 1521 (někdo) pohání Matěje Škrováda ze Škrovádu. Takže až pojedete někdy za turistikou do Železných hor, nezapomeňte navštívit Škrovád :-)

© 2006 Autor : www.bubinweb.kvalitne.cz